Imieniny:

16.08.2017

5000 zł na Twój pomysł i jego realizację w ramach rewitalizacji Opola Lubelskiego

Zdobądź środki na realizację Twojego pomysłu!

Gmina Opole Lubelskie rusza z kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu „Opole Lubelskie – do dotknięcia, do zasmakowania – przygotowanie gminy Opole Lubelskie do rewitalizacji gospodarczo-społecznej obszarów zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Tym razem mieszkańcy mogą składać wnioski na realizację swoich pomysłów osadzonych w obszarze rewitalizacji. W sumie na ten cel przeznaczona zostanie kwota 50 000 zł, a na pojedyncze inicjatywy można pozyskać do 5 000 zł. Mogą to być zarówno inicjatywy o charakterze inwestycyjnym (np. doposażenie pracu zabaw) jak i „miękkim” (np. organizacja szkolenia). Inicjatywą lokalną może być każda forma współpracy Gminy Opole Lubelskie z jej mieszkańcami, w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej gminy.

Grupę inicjatywną składającą wniosek powinno stanowić minimum 25 osób mieszkających na terenie Gminy Opole Lubelskie. Wnioski mogą składać też organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wniosek składa się do burmistrza Opola Lubelskiego a nabór wniosków potrwa do 30 września 2017 roku. Realizacja inicjatyw planowana jest do połowy przyszłego roku.

„Forma inicjatyw lokalnych jest nieco podobna do budżetu obywatelskiego do którego również aktualnie prowadzimy nabór wniosków, są jednak istotne różnice. W tym przypadku zadania powinny być skoncentrowane w obszarze rewitalizacji – takie działania będą dodatkowo punktowane. Nie ma też głosowania, wszystkich pomysły i projekty oceni specjalnie powołany zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych. To kolejne środki finansowe po budżecie obywatelskim czy funduszu sołeckim, które udostępniamy do dyspozycji mieszkańców z prośbą o współpracę, o wskazanie małych, ale istotnych rzeczy które w przestrzeni miasta możemy zrobić wspólnie” mówi Dariusz Wróbel – Burmistrz Opola Lubelskiego.

pozostałe aktualności

 • Program Ożywienia Gospodarczego - konsultacje

  15/11/2017

  Burmistrz Gminy Opole Lubelskie informuje, iż od 21.11.2017 do 05.12.2017 r odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Ożywienia Gospodarczego Obszaru Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024.

 • Radni przyjęli Gminny Program Rewitalizacji

  09/11/2017

  8 listopada, podczas XL sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017 – 2024.

 • Konsultacje GPR

  29/09/2017

  Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji

Zobacz więcej aktualności