Imieniny:

17.01.2018

Komitet Rewitalizacji - konsultacje

Burmistrz Gminy Opole Lubelskie informuje, iż od 24.01.2018 do 23.02.2018 r odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Opola Lubelskiego. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców.

Burmistrz Gminy Opole Lubelskie informuje, iż od 24.01.2018 do 23.02.2018 r odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Opola Lubelskiego. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców.
Konsultacje poprzedzone będą akcją informacyjną trwającą od dnia 16.01.2018 r. do 23.01.2018 r. Konsultacje społeczne, jako dotyczące całego obszaru gminy, obejmują wszystkich mieszkańców Gminy Opole Lubelskie.
Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
- przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji”,
- poprzez zbieranie uwag ustnych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Uchwały rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Opola Lubelskiego(pokój 205 II piętro Urząd Miejskie w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4
- poprzez pisemne składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym" (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia) w przedmiocie konsultacji. Formularze można składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@opolelubelskie.pl,w dniach od 24.01.2018 r. do 23.02.2018 r.
- spotkanie konsultacyjne w dniu 16.02.2017 o godzinie 18:00 w Muzeum Multimedialnym, przy ul. Strażackiej 1. 24-300 Opole Lubelskie.
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawi: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Opola Lubelskiego oraz „Formularz konsultacyjny" będą dostępne do 23.02.2018 r. do wglądu w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim www.opolelubelskie.pl oraz www.odnawiamy.opolelubelskie.pl Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w trakcie trwania akcji informacyjnej będą uwzględniane, jako złożone w trakcie konsultacji społecznych.

pozostałe aktualności

 • Komitet Rewitalizacji - konsultacje

  17/01/2018

  Burmistrz Gminy Opole Lubelskie informuje, iż od 24.01.2018 do 23.02.2018 r odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Opola Lubelskiego. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców.

 • Mieszkam tu i kupuję

  12/01/2018

  „Mieszkam tu i kupuję” – program rabatowo – lojalnościowy Gminy Opole Lubelskie

 • Program Remontu Kamienic - spotkania konsultacyjne

  28/11/2017

  W piątek 24 listopada w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie konsultacyjne wielobranżowej koncepcji architektoniczno-budowlanej remontu kamienic ścisłego centrum miasta, opracowanej, przez firmę Ecokube Sp. z o.o..

Zobacz więcej aktualności