Imieniny:

27.04.2018

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XLIII/309/2018 Rady Miejskiej w Opolu lubelskim z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Opola Lubelskiego.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024 (GPR) oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Opola Lubelskiego w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie nie więcej niż 30 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od dnia 07 maja 2018 roku do 07 czerwca 2018 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Deklaracji.
1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: rewitalizacja@opolelubelskie.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
2) drogą korespondencyjną na adres Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
3) bezpośrednio do pok. nr 205 w budynku Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim w godzinach pracy Urzędu.

Deklaracja niepodpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone
w innej formie niż na wzorze Deklaracji lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Opola Lubelskie. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Opola Lubelskiego zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Informacje zamieszczone są na stronie www.opolelubelskie.pl oraz www.odnawiamy.opolelubelskie.pl oraz na stronie BIP Gminy Opole Lubelskie.

Informacje zamieszczone są na stronie www.opolelubelskie.pl oraz www.odnawiamy.opolelubelskie.pl oraz na stronie BIP Gminy Opole Lubelskie.


Do pobrania:
Plik Deklaracja 16.24 KB
PDF icon Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu komitetu 2.39 MB
PDF icon Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji i zdegradowanego 475.98 KB
Plik Ogłoszenie 236.34 KB

pozostałe aktualności

 • Specjalna Strefa Rewitalizacji uchwalona

  19/10/2018

  16 października Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą w wyznaczonym obszarze centrum miasta tzw. Specjalną Strefę Rewitalizacji.

 • O krok bliżej do rewitalizacji miasta

  06/09/2018

  Projekt Gminy Opole Lubelskie dotyczący rewitalizacji wybranych obszarów centrum miasta przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej wniosków w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

 • Konsultacje - Specjalna Strefa Rewitalizacji

  06/08/2018

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Opole Lubelskie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji.

Zobacz więcej aktualności