Imieniny:

29.06.2017

Podsumowanie konsultacji - relacja

Wczoraj, 28 czerwca, odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta podsumowujące etap konsultacji koncepcji zagospodarowania centrum miasta, Małego Targu, Małpiego Gaju oraz nowej organizacji ruchu w centrum.

W spotkaniu uczestniczył zespół projektowy biura Projektowego ARCONEL Sp. z o.o. z Lublina w składzie architekt Ewa Lebicka – Nowakowska, architekt Maria Piłat, architekt krajobrazu Adrian Piłat, inżynier elektryk Jerzy Zieliński, specjalistka od spraw sanitarnych Anna Mazur i ekspert do spraw zieleni Janusz Rybowski a także ekspert ds. zintegrowanego procesu rewitalizacji i ekspert ds. komunikacji i partycypacji. Gminę reprezentowała Gabriela Teresińska–Pruchniak – Z-ca Burmistrza Opola Lubelskiego oraz pracownicy urzędu.

Podczas spotkania zaprezentowano prezentację w której wskazano wszystkie zgłoszone przez mieszkańców w procesie konsultacji zagadnienia. Zdecydowana większość zgłoszonych uwag została przez projektantów uwzględniona i wprowadzona do projektu. Poniżej publikujemy pełną prezentację do wglądu. Nie uwzględniono uwagi zakładającej wycięcie zdrowego drzewa w celu pozyskania miejsca na dodatkowe dwa miejsca parkingowe.

Dla mieszkańców obecnych na spotkaniu najistotniejszym aspektem była kwestia zieleni i ewentualnej korekty zieleni w centrum. Zarówno projektanci, jak i pani burmistrz uspokajali, że dla miasta jak i biura projektowego priorytetem było, aby centrum miasta po rewitalizacji było pełne zieleni i drzew. Przy okazji rewitalizacji, w perspektywie kilku lat, niezbędna będzie wycinka chorych drzew, czyli głównie jesionów rosnących aktualnie od północnej i zachodniej strony skweru przy ulicy samej ulicy. To właśnie ich zbyt bliska lokalizacja przy drodze powoduje, że drzewa te mają połowę systemu korzeniowego co w perspektywie kilku lat grozi wywracaniem się drzew. Pojawiają się też na nich znaczne wypróchnienia. W ich miejsce docelowo mają się pojawić klony polne oraz duże drzewa – buk pospolity, dąb szypułkowy i jesiony wyniosłe.

Projektanci zadbali o uzupełnienie zieleni miejskiej, poprzez dosadzenie w całym obszarze rewitalizacji 84 nowych drzew i ponad tysiąca krzewów. Trzeba też zaznaczyć, że żadne z dużych drzew rosnących na skwerze nie zostanie usunięte ponieważ skwer został zaprojektowany tak, aby zachować istniejące, zdrowe drzewa.

„Należy zwrócić uwagę, że mówimy tu o realizacji zamierzeń w perspektywie wieloletniej, podczas której poszczególne elementy koncepcji będą realizowane. Dzięki opracowanej kompleksowej koncepcji, działania gminy w zakresie ewentualnej wycinki chorych drzew oraz nowych nasadzeń będą skoordynowane i dobrze zaplanowane. To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu wyeliminujemy element przypadkowości przy tworzeniu charakterystyki zieleni w centrum miasta” – mówi Gabriela Teresińska-Pruchniak – Z-ca Burmistrza Opola Lubelskiego.

pozostałe aktualności

 • Program Ożywienia Gospodarczego - konsultacje

  15/11/2017

  Burmistrz Gminy Opole Lubelskie informuje, iż od 21.11.2017 do 05.12.2017 r odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Ożywienia Gospodarczego Obszaru Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024.

 • Radni przyjęli Gminny Program Rewitalizacji

  09/11/2017

  8 listopada, podczas XL sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017 – 2024.

 • Konsultacje GPR

  29/09/2017

  Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji

Zobacz więcej aktualności