Imieniny:

28.11.2017

Program Remontu Kamienic - spotkania konsultacyjne

W piątek 24 listopada w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie konsultacyjne wielobranżowej koncepcji architektoniczno-budowlanej remontu kamienic ścisłego centrum miasta, opracowanej, przez firmę Ecokube Sp. z o.o..

Na spotkaniu, oprócz wspomnianej koncepcji, przedstawione zostały także ogólne zasady dofinansowania lub możliwości udzielania dotacji na remonty kamienic.

W spotkaniu które odbyło się w sali Muzeum Multimedialnego przy ul. Strażackiej 1 w Opolu Lubelskim brali udział mieszkańcy, właściciele kamienic objętych programem a także architekci – autorzy projektu programu, oraz Pan Hubert Mącik - eksperta ds. opinii konserwatorskich, Pan Rafał Garpiel - eksperta ds. komunikacji i przedstawiciele Gminy Opole Lubelskie.

Jednocześnie dzień później, w sobotę 25.11.2017, właściciele kamienic mogli skorzystać) z indywidualnych konsultacji z architektami i ekspertem ds. opinii konserwatorskich oraz wniesienia uwag/opinii w zakresie przyjętych rozwiązań (indywidualne konsultacje odbyły się w Centrum Obsługi Inwestora – ul. Strażacka 8, Opole Lubelskie).

Głównym celem opracowania Programu Remontu Kamienic jest utworzenie mechanizmów i warunków umożliwiających rewitalizację wartościowych kulturowo i ekonomicznie kamienic miasta w celu odzyskania lub podwyższenia ich wartości funkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kulturalnej.

Program Remontów Kamienic zawiera w szczególności koncepcję architektoniczno-budowlaną remontu kamienic zlokalizowanych w Opolu Lubelskim oraz przygotowanie rozwiązań koncepcyjnych w zakresie elewacji budynków, izolacji przeciwwilgotnościowych, ich termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, pokryć dachowych, elementów architektury zewnętrznej budynków, projektów szyldów, numeracji porządkowej budynków, kolorystyki elewacji. Do wykonawcy programu należeć będzie także przygotowanie koncepcji architektonicznej remontu poszczególnych kamienic pod kątem ich dalszego wykorzystania przez indywidualnych właścicieli.

„Wszystkie elementy projektu przygotowującego Opole do właściwej rewitalizacji szczegółowo konsultujemy z mieszkańcami a także osobami najmocniej zainteresowanymi danym wycinkiem rewitalizacji. Mam nadzieję, że nasze propozycje zawarte w programie, takie jak np. dotacje do remontu elewacji kamienic czy możliwość skorzystania z gotowych koncepcji wykonania elewacji danej kamicy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców” mówi Dariusz Wróbel – burmistrz Opola Lub..

Program Remontu Kamienic historycznego centrum miasta Opola Lubelskiego powstał w ramach projektu „Opole Lubelskie -do dotknięcia, do zasmakowania- przygotowanie gminy Opole Lubelskie do rewitalizacji gospodarczo-społecznej obszarów zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

pozostałe aktualności

 • Specjalna Strefa Rewitalizacji uchwalona

  19/10/2018

  16 października Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą w wyznaczonym obszarze centrum miasta tzw. Specjalną Strefę Rewitalizacji.

 • O krok bliżej do rewitalizacji miasta

  06/09/2018

  Projekt Gminy Opole Lubelskie dotyczący rewitalizacji wybranych obszarów centrum miasta przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej wniosków w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

 • Konsultacje - Specjalna Strefa Rewitalizacji

  06/08/2018

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Opole Lubelskie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji.

Zobacz więcej aktualności