Imieniny:

19.10.2018

Specjalna Strefa Rewitalizacji uchwalona

16 października Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą w wyznaczonym obszarze centrum miasta tzw. Specjalną Strefę Rewitalizacji.

Jest to rozwiązanie służące usprawnieniu realizacji ściśle wskazanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Regulacje dotyczące Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) znalazły się w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji to trzeci etap realizacji ustawy o rewitalizacji. Dopiero teraz gmina ma możliwości realnego finansowego wsparcia remontu i modernizacji (nawet do 80% kosztów) w budynkach będących w posiadaniu prywatnych właścicieli. Celem ustanowienia SSR jest bowiem zapewnienie sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. Specjalna Strefa Rewitalizacji stanowi zarazem postać obszaru specjalnego, na którym obowiązuje szczególny porządek prawny.

W Opolu Lubelskim wprowadzenie SSR było niezbędne aby móc realizować specjalne programy wsparcia dla mieszkańców. Programy te, opracowane w ramach projektu przygotowującego miasto do rewitalizacji, zawarte są w Gminnym Programie Rewitalizacji. W szczególności chodzi tu o realizację Programu Remontu Kamienic w ramach którego gmina, na podstawie podjętej uchwały, będzie mogła udzielać właścicielom kamienic z centrum miasta dotacji na ich modernizację i remonty.

Projekt uchwały poddany był w dniach od 16 sierpnia 2018 do 17 września 2018 konsultacjom społecznym, które miały na celu zebranie od interesariuszy uwag i propozycji zmian jej zapisów oraz opinii na temat wyznaczonego obszaru strefy.

pozostałe aktualności

 • Odnawiamy Opole, to już pewne!

  17/01/2019

 • Specjalna Strefa Rewitalizacji uchwalona

  19/10/2018

  16 października Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą w wyznaczonym obszarze centrum miasta tzw. Specjalną Strefę Rewitalizacji.

 • O krok bliżej do rewitalizacji miasta

  06/09/2018

  Projekt Gminy Opole Lubelskie dotyczący rewitalizacji wybranych obszarów centrum miasta przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej wniosków w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Zobacz więcej aktualności