Imieniny:

21.07.2017

Wizyta monitorująca ekspertów z Ministerstwa Rozwoju

29 czerwca 2017 roku odbyła się wizyta monitorująca ekspertów z Ministerstwa Rozwoju w Opolu Lubelskim. Sprawdzali oni jak przebiega realizacja projektu "Opole Lubelskie – do dotknięcia, do zasmakowania – przygotowanie gminy Opole Lubelskie do rewitalizacji gospodarczo-społecznej obszarów zdegradowanych".

Przedstawiciele Ministerstwa biorący udział w wizycie: Aleksandra Kułaczkowska, Kamil Wieder

Przedstawiciele miasta: Dariusz Wróbel – Burmistrz Opola Lubelskiego, Gabriela Teresińska – Pruchniak – Zastępca Burmistrza Opola Lubelskiego, Dorota Bełżek - Skarbnik Gminy, Zespół projektowy: Dr Janusz Jerzak, Rafał Garpiel, Zespół ds. rewitalizacji: Izabela Zarzycka, Grażyna Grabczak, Iwona Bednarz, Agata Strawa, Justyna Kocon, Beata Wojewoda – Teresińska, Sławomir Szczęsny oraz Dr Hubert Mącik.

Podczas spotkania z władzami miasta omówiono główne etapy projektu oraz wskazano problemy jakie pojawiły się w czasie wdrażania projektu,
- wiodącym tematem spotkania z zespołem projektowym i zespołem ds. rewitalizacji była prezentacja założeń opracowywanego projektu GPR, w tym wnioski płynące z pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji,
- przedstawiciele zespołu ds. rewitalizacji omówili także prowadzone działania partycypacyjne,
- podczas spaceru po obszarze rewitalizacji wskazano główne problemy oraz potencjały obszaru.

Ustalenia ze spotkania:
- zarówno władze miasta, jak i zespół ds. rewitalizacji wykazują duże zaangażowanie w efektywne wdrażanie projektu i prowadzenie działań rewitalizacyjnych, których znaczącym krokiem będzie zakończenie prac nad Gminnym Program Rewitalizacji,
- przyjęcie programu odpowiednią uchwałą Rady Miasta planowane jest na sierpień 2017 r. – na przełomie lipca/sierpnia br. projekt GPR zostanie przekazany do Ministerstwa Rozwoju do opiniowania w trybie roboczym, zgodnie z zasadami oceny na przygotowanie opinii MR ma 30 dni roboczych,
- opracowywane dokumenty poprzedzone zostały szeroką i głęboką analizą wykonaną przez pozyskanych ekspertów zewnętrznych,
- w ramach projektu oraz w związku z przygotowaniem GPR wykorzystano różne formy włączenia mieszkańców, konsultacje społeczne prowadzono z wieloma grupami społecznymi (m.in. przedsiębiorcy, seniorzy, młodzież),
- planowane w ramach projektu 50 tys. na tzw. „mikrogranty” rozdysponowane będzie w bieżącym roku w ramach inicjatywy lokalnej,
- w ramach projektu zrezygnowano z przeprowadzenia konkursu architektonicznego (poz. 12 w budżecie) w związku z trzykrotną nieudaną próbą jego przeprowadzenia, w zamian zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej

pozostałe aktualności

 • Program Ożywienia Gospodarczego - konsultacje

  15/11/2017

  Burmistrz Gminy Opole Lubelskie informuje, iż od 21.11.2017 do 05.12.2017 r odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Ożywienia Gospodarczego Obszaru Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024.

 • Radni przyjęli Gminny Program Rewitalizacji

  09/11/2017

  8 listopada, podczas XL sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017 – 2024.

 • Konsultacje GPR

  29/09/2017

  Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji

Zobacz więcej aktualności